آرزوی من اومد

اما من به بزرگترین آرزو زندگیم رسیدم ( فرشته جان ) و خدا رو شکر میکنم که کسی رو که همیشه آرزو شو داشتم رو به من داد و من از این بابت خوشحالم و امید وارم شما هم به کسی که دوستش دارین برسید ....   " الهی آمین"

                  

عشق معجزه است
زندگی دریاست
دل من معجزه را خوب شناخت
و به دریا افتاد

                                 


بعد از آن دیوانگی ها ‚ ای دریغ
باورم ناید که عاقل گشته ام
گوییا او مرده در من کاینچنین
خسته و خاموش و باطل گشته ام
هر دم از آیینه می پرسم ملول
چیستم دیگر بچشمت چیستم ؟
لیک در آینه می بینم که وای
سایه ای هم زانچه بودم و نیستم
همچو آن رقاصه هندو بناز
پای میکوبم ولی بر گور خویش
وه که با صد حسرت این ویرانه را
روشنی بخشیده ام از نور خویش
ره نمیجویم بسوی شهر روز
بیگمان در قعر گوری خفته ام
گوهری دارم ولی آن را ز بیم
در دل مردابها بنهفته ام
می روم ... اما نمیپرسم ز خویش
ره کجا ... ؟ منزل کجا ...؟ مقصود چیست ؟
بوسه می بخشم ولی خود غافلم
کاین دل دیوانه را معبود کیست
او چو در من مرد نا گه هر چه بود
در نگاهم حالتی دیگر گرفت
گوییا شب با دو دست سرد خویش
روح بی تاب مرا در بر گرفت
آه ... آری ... این منم ... اما چه سود
او که در من بود دیگر نیست نیست
می خروشم زیر لب دیوانه وار
او که در من بود آخر کیست کیست ؟
"فروغ فرخزاد"
                                   

تا دیداری دیگر همتون رو به خدا میسپرم . مواظب خودتون باشید .

و در آخر جمله : فرشته جان . تو رو همیشه تا وقتی قلبی در من هست دوستت دارم ....

"التماس دعا "

 

/ 0 نظر / 19 بازدید